Tallinna koolide kunstiõpetuse ainevõistlus

Toimumise aeg ja koht:  laupäev, 2.veebruar 2013, kell 10.00 Tallinna Kunstikool (Kevade tn.4)

Oodatud osalejad:
igast koolist  üks 8. klassi õpilane ja üks 11. klassi õpilane.

Võistluse sisu:                                                                                                                      a) kodune töö:                                                                                                                         8. klass  teemal „Minu ruum“, tehnika: joonistus või maal (mõõt A2, kahemõõtmeline töö);                                                                                                                                       11. klass teemal „Minu aeg“, tehnika: joonistus, arvutigraafika, fototöötlus
– tingimuseks autori enese kujutamine;

b) teoreetiline osa vastavalt kooliastme ainekavale (45 min);

c) praktiline loometöö kohapeal etteantud teemal.

Registreerimine hiljemalt 25.01.2013 e-maili aadressil mandheli@hot.ee
märgusõna “ainevõistlus”.
Teatada õpilase ees-ja perekonnanimi, klass, kool ja juhendaja õpetaja.

Kunstiõpetuse ainevõistluse juhend 2013

 

Kunstihariduse Ühingu üldkogu on edasi lükatud!

Head KÜ liikmed!

Suur tänu kõigile neile, kes registreerisid ennast õigeaegselt üldkogule!

Kuna registreerunute arv osutus siiski liiga napiks ( 19 osalejat, seisuga 04.01 2013), on ÜLDKOGU edasi lükatud kevadeks ( aprill-mai).

Vastu tulles liikmeskonna soovile, korraldame üldkogu ja volikogu koosoleku samaaegselt Tallinnas.

Suur tänu Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi õpetajale Aime
Peeverile tehtud ettevalmistustöö eest!

Kunstihariduse Ühingu juhatus