Üleriigiline kunstiolümpiaad

Lugupeetud Kunstihariduse Ühingu liikmed!

2012.a. mais otsustas volikogu KUMU-s toimunud koosolekul taotleda ministeeriumilt kunstiolümpiaadi läbiviimise õigust. Sügisel esitas  Kunstihariduse Ühingu juhatus  Haridus- ja Teadusministeeriumile taotluse üleriigilise kunstiolümpiaadi korraldamiseks. See taotlus sai rahastuse ja KUNSTIÕPETUSEL ON JÄLLE OMA ÜLERIIGILINE OLÜMPIAAD! Paraku on kirjavahetus ministeeriumiga kestnud nii pikalt, et tänavu ei ole võimalik korraldada üleriigilise olümpiaadi eelvooru vastavalt üleriigiliste
olümpiaadide reglemendile, kus on ette nähtud piirkondlike eelvoorude toimumine
ühel ajal ja ühiste küsimustega. Seega eelvoorud toimuvad vastavalt väljakujunenud
traditsioonidele igas piirkonnas.

Kunstihariduse Ühingul on püha kohustus läbi viia olümpiaadi lõppvoor 11. mail 2013 Tallinnas. Ootame kõikide kunstiõpetajate toetust olümpiaadi läbiviimisel.

On oluline näidata head tahet ja kõrget kunstiõpetuse taset
kogu Eestis! Loodame, et saame selle tähtsa ülesandega ühiselt hakkama!

Juhendi, piirkonnavooru näidisprotokolli ja info lõppvooru korraldusest leiate: http://www.teaduskool.ut.ee/7402

Kunstihariduse Ühingu juhatus

Kunstiõpetajate koolitusvajadus

Eesti Õpetajate Liit soovib kiiresti saada selgemat pilti õpetajate koolitusvajadusest ning palub õpetajatel kirja panna meile erialaliselt olulised koolitused! Põhjuseks on
täiendkoolituse raha jaotamisega tekkinud probleemid.

Palun vasta võimalusel juba täna veebipõhisele küsitlusele siin

Ette tänades!

Kunstihariduse Ühingu juhatus

Teade Tallinna kunstiõpetajatele

Ainesektsiooni järgmine
õppe-ja teabepäev toimub  kolmapäeval, 13.veebruaril 2013  algusega
kell 15.30  Tallinna Õpetajate Majas ( Raekoja plats 14, II korrus, Hansasaal)

Päevakord:·
1. Kunstiõpetuse positsioon Eesti haridusmaastikul. (Liia Jung)·
2. Kunstiõpetajate 10 teesi Haridusministeeriumile. (Tiina Treibold)
3. Kunsti ainevõistlus 2013. (H. Mänd)                                                                              4. Uurimis- ja loovtöö probleemid ja paremad praktikad III kooliastmes- õpetajalt õpetajale. (Tiiu Esnar)

ÜMARLAUD

Eeltöö õpetajatelt:

– tuua välja oma praktikast
tekkinud probleeme ja häid kogemusi

– vajaminev  abi ja kogemus
teemade osas

– millised on juhendaja ja
retsensendi rollid

– kas kooli hindamisjuhendist
on abi kunsti õpetajale/õpilasele

– kogemuste jagamine
tasustamise osas

– kuidas erinevad loovtöö ja
uurimistöö kunstis

PS  Kiire teade. Tallinna Kunstikool (Peeter Kuutma ja Ira Einama)
koostöös Viru Reisidega organiseerivad koolivaheajal Itaalia reisi.Registreerumiseks
saata elektronkiri Tallinna Kunstikooli: info@tallinnakunstikool.ee
Vt. lisa: Itaalia 2013

Tiina Treibold, ainesektsiooni juhataja

Tallinna koolide kunstiõpetuse ainevõistluse tulemused

Autasustamine toimub Tallinna Kunstikoolis (Kevade
tn) esmaspäeval, 11.02.2013  kell 16.00.

Kutsutud on I-III koha saavutanud õpilased, alapreemiate võitjad  ning  Kunstihariduse Ühingu auhindade  laureaadid  ning nende juhendajad.

PS
Protokollis on auhinnasaajate nimed tumedamas trükis  kirjutatud.

Protokoll 11 kl. ja  Protokoll 8. kl.

Lugupidamisega,

Heli Mänd, ainevõistluse komisjoni esimees