Teade Tallinna kunstiõpetajatele

Ainesektsiooni järgmine õppe-ja teabepäev toimub kolmapäeval3.aprillil 2013 kell 15.30-17.30 Tallinna Õpetajate Majas.

Teema:                                                                                                         DISAINIÕPETUS ÜLDHARIDUSES                                                                                   Merike Rehepapp                                                                                                        Disainer, raamatu „Disainispikker“ autor.                                                         

P.S. Kunstiakadeemia kinkis tänavu “Disainispikri” kõigile üldhariduskoolidele, et tähistada disainiõpetuse tugevamat sisseviimist nii kunsti- kui tehnoloogia ainekavadesse ja toetada õpetajaid selle elluviimisel.

Kooli esindaja sai õpiku kätte Eesti Kunstiakadeemia raamatukogust
Estonia pst 7/Teatri väljak 1  Tallinn 10143

 Kohtumiseni!

 

Kunstiõpetajate koolitusvajaduse kokkuvõte

Käesoleva aasta veebruari alguses sai Kunstihariduse Ühingu algatusel koostatud
ja läbi viidud kunstiõpetajate koolitusvajaduse ankeetküsitlus. Küsimustikule
vastas 67 tegevõpetajat, kellest 21 on ühingu liikmed. Küsimustiku tagasiside
kokkuvõttena saab välja tuua, et enamus vastanutest (62 õpetajat) soovib
täiendkoolitust põhikooli osas, eelistatakse praktilist või praktika koos
teooriaga koolitust. Gümnaasiumi kunstis soovib täiendkoolitust 29 õpetajat (paljudel pole seal tunde), enamus vastanutest eelistas teooria ja praktika ühendamist.

Täienduskoolituse vajadust põhikooli kunstis märgiti järgmistes valdkondades:

1. uue ainekavaga seonduvaid koolitusi (s.h. lõiming erinevate ainetega, näidistöökavade vajadus) – 32 õpetajat;

2. erinevat IT-alast koolitust, arvutiprogrammide kasutamine (video, animatsioon) 28-32 õpilasega klassis – 17 õpetajat;

3. erinevate tehnikate ja uudsete ideede (taaskasutus) koolitusvajadus – 12 õpetajat;

4. kaasaegsed õpetamismeetodid, aktiivõpe suures klassis (nüüdiskunsti õpetamine);

5. disaini õpetamise metoodika;

6. suvekoolide jätkumine;

7. loovtöö põhikoolis;

8. kunstiõpetaja kutsetunnistuse puudumisest tulenevaid mured.

Ettepanekud gümnaasiumi kunstis olid järgmised:

1. uue ainekavaga toimetulemine (II kursusega III kursuse materjal) – 13 õpetajat;

2. kunstiajaloo õpetamise kaasaegsed metoodikad – 8 õpetajat;

3. uudsed tehnikad (kujundusprogrammid, uusmeedia) – 4 õpetajat.

Koolituse toimumise asukohana toodi välja suuremaid linnu (Tallinn, Tartu). Tallinnat mainis sobivaima koolituspaigana 37 õpetajat, Tartut 20 õpetajat. Koolituse sobivaima ajana tõi koolivaheaegu esile 40 õpetajat, nädalavahetusi 9 õpetajat, tööpäevi 8 õpetajat (s.h. 3 õpetajat saavad osaleda ainult peale lõunat algaval koolitusel).

Kunstihariduse Ühingu juhatuse nimel                                                                                Marju Liidja, marju.liidja@gag.ee

 

InSEA Euroopa kongress 2013 Canterburys

2013. a. InSEA Euroopa Kongress toimub 24.-26. juunil Canterburys (Christ Church
University), peateemaks “Tales of Art and Curiosity”.
Kongressi eesmärk on anda kõigile kujutava kunsti valdkonnas töötavatele loovisikutele, kunstiõpetajatele, õppejõududele, koolitajatele ja teadlastele võimalus koos õppides ja üksteist inspireerides jagada oma lugusid, ideid, teadmisi ja teadustöid.
Soov on läbi esitluste, seminaride, plakatite ja paneelarutelude parandada meie kunstihariduse olukorda täna mitmel moel.

Kongressi peamine eesmärk on olla kohtumispaigaks inimestele, kes on seotud kunstihariduse edendamise ja praktiseerimisega, püüdes anda julgustust neile, kes on valmis mõjutama poliitilisi, tööalaseid või loominguline protsesse.

Täpse kongressiinfo leiad:  Insea-regional-conference