Etenduskunstide kõrghariduse eelõppe kursus!

Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia etenduskunstide osakond on 2014. aasta kevadel toimuvaid sisseastumiseksameid silmas pidades loonud spetsiaalsed ettevalmistavad kursused nii tantsu- kui teatri visuaaltehnoloogia erialadele. Teatri visuaaltehnoloogia õppekaval õpivad üliõpilased neljal spetsialiseerumisel: valguskujundaja, multimeedia spetsialist, dekoraator-butafoor ja lavastuskorraldaja. Eelõpe tutvustab nii tanstu- kui teatri visuaaltehnoloogia kõiki õppekava erialasid. Kõrghariduses kunstidega tegelmine ei ole kõige lihtsam valik, nii saab kursuslane õppega tuttavaks, et mõista erialade väljakutseid ja perspektiive ning harjutada “kätt”.

Kutsume õpilasi (ja ka täiskasvanuid) potensiaalse huvi korral kursusel osalema. Kursus toimub koolivaheaegadel 25.-27. oktoobril 2013 Narvas (Laste Loomemajas), 3.-5. jaanuaril 2014 Pärnus (teater Endlas) ja 20.-22. märtsil 2014 Viljandis (TÜ VKAs) (vabade kohtade olemasolul on võimalus osaleda ka üksikutel moodulitel).
Rohkem infot kodulehel www.kultuur.edu.ee/et/taiendusope/eelope-2013                   Lisainfo ja kontakt: Anu Sööt, 5209424  soot@kultuur.edu.ee