Eksperimenta! 2014 Eesti ekspositsiooni konkurss

Avatud üleskutse I voor

Eksperimenta!: Koolinoorte Kaasaegse Kunsti Triennaal Eksperimenta! on kunstisündmus 14–19 aastastele noortele. Esimene E! rahvusvaheline näitus toimus aastal 2011. Järgmisel aastal toimub näitus Tallinna Kultuurikatlas.

Osalejad: Praeguse seisuga osalevad rahvuslike ekspositsioonidega lisaks Eestile Soome, Läti, Venemaa, Saksamaa, Sloveenia, Portugal, Türgi, Kanada, Lõuna-Korea, Brasiilia, läbirääkimised käivad Iirimaa, Norra ja Prantsusmaaga.

Korraldaja: Sally Stuudio.

Teema: 2014. aasta üldteema on „Kunst ja teadus“, mille raames valib iga riigi kuraator teadusharu ja vaatenurga, mida käsitleda. Eesti ekspositsiooni täpsem teema on „Ühiskonna ökoloogia“.

Konkurss: Eestit esindavate noorte kunstnike leidmiseks korraldatakse kolmevooruline konkurss. Esimese vooru tööde esitamise uus tähtaeg on 25. veebruar 2014.

Konkursitöö peab esitama noor kunstnik ise ning see peab sisaldama planeeritava teose ideekavandit, mis koosneb kontseptsioonist, tehnilisest kirjeldusest ja lisamaterjalist (pilt, heli, video jms). Täpsemad konkursitingimused on lisatud.

E! protsess: Edasine tegevus sõltub II vooru pääsenud tööde iseloomust, samuti osalejate hulgast ja geograafilisest paiknemisest. Kindlasti toimub pidev suhtlus noorte autorite, vajadusel ka õpetajate ning kuraatori vahel. Vajadusel ja võimalusel korraldatakse töötubasid kunstnike või teadlaste juhendamisel jms.

Teostamine: Kuna kaasaegne kunst kasutab väga erinevaid tehnikaid ja meediume, võib tekkida olukord, kus noor autor ei ole võimeline oma ideed iseseisvalt teostama. Kui lõppvooru pääsenud töö (nt installatsiooni) teostamine nõuab suuremahulisi töid, keerukaid tehnilisi lahendusi või raskestihangitavaid materjale, siis aitab kuraator selle teostada, kaasates vajadusel spetsialiste. Noorelt autorilt on siiski ootatud maksimaalne panustamine tema võimete piires. Traditsiooniliste kunstiliikide (maal, graafika jne) ja laiatarbetehnoloogiat kasutavate lahenduste (video, foto jms) puhul eeldatakse, et autor teostab oma idee ise. Igal juhul peab vormi suurejoonelisus olema vastavuses idee sisukusega.

Suhtlemine: Konkursitööd tuleb saata e-kirjaga aadressile mari@eksperimenta.net. Samasse on oodatud ka kõik küsimused ja ettepanekud. Jälgige meid ka Facebookis https://www.facebook.com/eksperimenta.eestiekspositsioon ning vaadake E! kodukat http://www.eksperimenta.net/

Koostöö kunstiõpetajatega

  • Kaasaegse kunsti õpetamine on keeruline, selle vastu ei vaidle vist keegi. E! protsessis saavad kuraator ja õpetaja teineteist selles raskes ülesandes toetada. Igasugused küsimused, ettepanekud ja arutelud on väga teretulnud, esmalt e-postiga mari@eksperimenta.net ja edasi vastavalt vajadusele.
  • Kunstiõpetajatel on asendamatu roll õpilaste informeerimisel E!st ja konkursist.
  • Veel suurem roll on kunstiõpetajatel huvilisemate õpilaste innustamisel konkursil osalema ja esmasel toetamisel-abistamisel. E! protsessis osalemiseks ei piisa andekusest, see eeldab noorelt tugevat tahet kunstiga tegeleda, head organiseeritust, süüvimisvõimet ning järjekindlust. Õpetajad tunnevad oma õpilasi ja teavad kõige paremini, kellele see kõik sobib.
  • E! Eesti ekspo konkurss on võimalus saada inspiratsiooni kaasaegse kunsti õpetamiseks. Õppimine läbi tegemise – kontseptsiooni mõtestamine koos õpilastega, kavandite väljamõtlemine ja vormistamine võiksid olla päris heaks õppesisuks ja -väljundiks näiteks kunstikoolides ja kunstikallakuga koolides.
  • Gümnasistidele võib soovitada E!l osalemist ühildada kohustusliku uurimustööga, mis on eriti hea mõte tänu teemale „Kunst ja teadus“.
  • Eesti ekspo teema „Ühiskonna ökoloogia“ omakorda annab võimaluse kunstiõpetuse, sotsiaal- ja loodusainete lõimimiseks.
  • Kui kõik hästi läheb, saame aasta pärast koos imetleda E! näitust, ammutada värskeid ideid sellega kaasnevatelt põnevatelt sündmustelt ja tunda uhkust järjekordse noore eesti kunstnikepõlvkonna sünni üle.

Olen väga tänulik, kui annate jooksvat tagasisidet, kas teie õpilaste seas on ettevalmistamisel konkursitöid!

Lisaks: eksperimenta14 konkursitingimused  ja  eksperimenta14 ankeet

Mari Kartau,

E! 2014 Eesti ekspo kuraator