Lähenemas on kunstiolümpiaadi piirkonnavoorud!

Palun tutvuge üleriigilise kunstiolümpiaadi juhendiga TÜ Teaduskooli kodulehel :                   olümpiaadid/kunstiolümpiaad

Olümpiaadi piirkonnavoorudes selgitatakse välja üleriigilisel kunstiolümpiaadil osalevad õpilased. Piirkonnavoor toimub ühistel alustel 1. märtsil 2014.

Tallinna piirkonnavooru juhend: 13 14 juhend kunst pv l

Olümpiaadi piirkonnavooru tulemused tehakse teatavaks Tallinna Haridusameti olümpiaadide lehel http://olympiaadid.haridus.ee  14. märtsil 2014.

Üleriigilisele kunstiolümpiaadile kutsutud õpilaste nimekiri avalikustatakse  Eesti olümpiaadide veebilehel olympiaadid@lists.ut.ee  ja MTÜ  Kunstihariduse Ühingu kodulehel www.kunstiharidus.ee  hiljemalt 14. märtsil 2014.

Kunstiolümpiaadi üleriigiline lõppvoor põhikooli III kooliastme ja gümnaasiumi õpilastele toimub  26. aprill 2014 Tallinnas, Pelgulinna Gümnaasiumis Mulla 7.

Kunstihariduse Ühingu juhatus