Kunstidetektiivid Kumus 05.veebruaril

EKA juubeliürituste sarjas “Minu akadeemia” jõuab 05.veebruaril kätte muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna kord oma tegemisi laiemalt tutvustada. Ootame kõiki kunsti konserveerimisest ja restaureerimisest huvitatuid, sh. noori, kes sooviksid tulla EKA-sse õppima. Näitame filme kunsti tehnilisest uurimisest ja konserveerimisest ning räägime, kuidas saab kunstiteostesse peidetud saladusi avastada ja avada konservaatori meetoditega. KUMU näitusesaali üles seatud töötoas saab koos EKA konserveerimise eriala õppuritega vaadata mikroskoopidest, milline näeb kunst välja makrotasandil. Üritus algab kell 17:00.
KAVA
17:00 – Lilian Hansar: Kuidas uuritakse ja konserveeritakse arhitektuuripärandit?
18:00 – Hilkka Hiiop: Kuidas uuritakse ja konserveeritakse kunstipärandit?
Ürituse vältel on avatud töötoad!

Laste ja noorte keraamikakonkurss SAVISELLID-6

Tallinna Huvikeskus Kullo kutsub kõiki kunstihuvilisi lapsi ja noori osalema
ÜLE-EESTILISEL LASTE JA NOORTE KERAAMIKAKONKURSIL
“SAVISELLID-6”

Konkursile ootame tööd alljärgnevates tehnikates:
1.Plastika:
Eelpõletatud esemed (ümarplastika, figuurid, linnud, loomad, reljeefid jne.)
Glasuuritud esemed
2.Õõnesvormid:
Treitud vormid
Kleepvormid
Glasuuritud esemed
Maalitud esemed
3.Maal:
Glasuuripealne (portselanimaal)
Glasuurialune (angoobimaal)
Segatehnikad (klaasisulatus jne.)
Konkursi töid hinnatakse vastavalt vanusegruppidele:
I 6 – 8 eluaastat
II 9-10 eluaastat
III 11-13 eluaastat
IV 14-16 eluaastat
V 17-18 eluaastat
Konkursi tööd tuleb saata või tuua ajavahemikul 16.02 – 21.02.2015
Kullo Lastegaleriisse, Kuninga 6 Tallinn 10146, telefon 6446 873.
Kullo Lastegalerii on avatud esmaspäevast laupäevani kell 10.00 – 18.00.
KONKURSI AJAKAVA JA KORRALDUS.
 Konkursile laekunud töödest (soovitav ühest õppeasutusest ühes tehnikas mitte rohkem kui 15 taiest) korraldatakse näitus Kullo Lastegaleriis,
mis on avatud 
4. märts – 21. märts 2015.
Konkursi korraldajatele jääb õigus teha laekunud töödest valik.  Konkursi tulemused avalikustatakse näituse avamisel
4. märts 2015 kell 16.00, Tallinna Kullo Lastegaleriis.
Kõik osavõtjad koos juhendajatega on palutud konkursi näituse avamisele.
Autasustatakse iga vanusegrupi parimaid.
Näituse lõppedes tuleb taiesed ära viia Kullo Lastegaleriist ajavahemikus 21.03-28.03.2015 Hiljem töid ei tagastata.
TÖÖD PALUME VARUSTADA kahe nimesildiga, mõõtudega 40 x 80mm kirjastiilis Arial, suurus 18. Nimesildil:
Töö nimetus
Tehnika
Osaleja nimi
Osaleja vanus
Kool või huviring
Linn või maakond
Üks nimesilt palun kleepige töö alla ja teine ümbrikuga kaasa!
NB! KINDLASTI palume osalejate nimekiri saata eleektroonsel (kirja manusena)tabelina hljemalt 16.-21.veebruar 2015 aadressil galerii@kullo.ee.
LOOMINGULISUST JA EDU SOOVIDES
Anneli Aguraiuja 6446 873,galerii@kullo.ee
Kairi Kaugema 6646 105, kairi@kullo.ee.
Tallinna Huvikeskus „Kullo“  konkursi koordinaatorid

Tšehhi – Lidice Laste Kunsti Näitus 2015

 
logo43. International Children’s Exhibition of Fine Art Lidice 2015 – Invitation for children to participate in the 43rd edition
 
Dear friends,
 
thank you very much for your participation in the 42nd International Children’s Exhibition of Fine Arts Lidice 2014 (or in previous editions). Prizes for winners and letters of thanks for non-winners of 2014 were in August 2014 dispatched through the Ministry of Foreign Affairs of the CR to the embassies of the CR, which distribute them further or organize ceremonial awards directly at the embassies. If the prize award is going to be held in your school we would be grateful for you to e-mail us some photos of this occasion as well as the child winners and their certificates.

 
This e-mail is an invitation for you to participate in the next, 43rd edition of this major exhibition LIDICE 2015, which is determined for children from 4 to 16.
As the year 2015 has been proclaimed International Year of Light by the UN, the Czech Commission for UNESCO has recommended dedicating the 43rd ICEFA Lidice 2015 to the same theme. Hopefully, the theme will bring you inspiration and motivation, offering you many opportunities to express yourselves from various aspects and in varied media.
May you be enlightened!
Malba, kresba: Lee Kelvin Khai Ming, 13 let, Georgetown - Chung Ling High School, MalajsieČestné uznání: Renč Daniel, 6 let, Most - ZUŠ, Moskevská 13, Česká republika                                         
THEME: LIGHT
·           Natural light in nature and its sources

·           Artificial light and its sources, inventions
·           Light – shade – darkness as visual elements
·           Light radiation and energy
·           Optical phenomena – optical mysteries
·           Light in visual arts and literature, in fairytales, in proverbs and sayings
·           Light as a symbol
·           Light in history and mythology
 
                                                                                                                                                                        Daniel Renč, 6 years, Art School Most,  Czech Republic     Lee Kelvin Khai Ming, 13 years, Georgetown, Malajsia      

 


The best entries selected by the expert panel of judges and awarded with medals and honourable mentions will be displayed at the Lidice Gallery at Lidice from 30 May to 31 October 2015. Some entries will be selected for touring exhibitions in the Czech Republic and abroad. The closing date is 28 February 2014. Postmark date on the consignment must not be later than 28 February 2015.  ATTENTION: Entries must be delivered physically to Lidice by 15 March 2015. Please, make sure that your postal service is able to deliver the consignment by that date. Please indicate value 10 Eur, consignment woth lower (0 eur) or higher value are intercepted at customs and duty and VAT payment required, which is not to be made by the organizer.
·         Complete information about participation Invitation to participate in the 43rd ICEFA Lidice 2015.
·         To apply for participation: Application form for schools, Application form for individuals. Filled Application with list of participants enclose to sent entries and additionaly, mail by 28 February 2015 to kasalicka@lidice-memorial.cz.
·         For labeling works use Form to label works.
 
More information about exhibition: http://www.mdvv-lidice.cz/en/
 
PLEASE SEND YOUR entries TO THE FOLLOWING ADDRESS:
43rd International Children’s Exhibition of Fine Arts Lidice 2015
The Lidice Memorial, Lidice Gallery
Tokajická 152
273 54 Lidice
Czech Republic
 
We are looking forward to see your entries in Lidice.
 
Yours sincerely,
 
Mgr. Ivona Kasalická
Curator of ICEFA Lidice
Lidice Memorial – Lidice Gallery
Tokajická 152
273 54 Lidice
Czech Republic
 
phone: 00420 736 642 318
 

Joonistuskonkurss “Suureks saades teen suuri tegusid”

Joonistuskonkursi juhend

Põhja-Eesti Rajaleidja keskuses on käima lükatud joonistuskonkurss „Suureks saades teen suuri tegusid“, kuhu kutsume osalema kõiki Tallinna ja Harjumaa koolide I-IV klassi õpilasi.
Kolm parimat tööd saavad autasustatud, peapreemiana korraldab Põhja-Eesti Rajaleidja keskus võidutöö autorile ja tema klassikaaslastele toreda ühistegevuse meie keskuses kohapeal või võitja koolis. Joonistusi ootame 1. märtsini.

Koolitus kunstiõpetajale!

Eesti Kunstiakadeemia kutsub gümnaasiumi ja põhikooli kunstiõpetajaid algaval kevadsemestril koolitusele, et toetada terviklikku ja tähenduslikku õppimist kunstitunnis. Koolitus keskendub gümnaasiumi kahe
kunstikursuse õpisisu, õppemeetodite ja hindamise sidususele ning julgustab õppekavas kirjeldatud õpitulemusteni jõudma tarkade valikute abil.
Kursuse teemad seavad fookuse riiklikule õppekavale kui õpetaja abilisele, kunstiajaloo esitamise võimalustele, visuaalkultuuri analüüsile, disainile kui praktilisele loovusele, „Tea! Mõtle! Loo!“ teemade omavahelisele sidususele, hindamisele ning õpetaja enesearengu toetamisele.
KOOLITUSE EESMÄRGID
Kursusel osaleja:
-näeb ja loob võimalusi oma õpetajatöö tervikliku õppeprotsessi kavandamiseks, läbiviimiseks ja hindamiseks;
-teadvustab, et õpiväljundite saavutamine toimub läbi seostatud õppetegevuse, nii õpisisu, meetodi kui hindamise;
-saab juurde enesekindlust õpisisu ja -meetodite valikute tegemisel;
-kogeb erinevaid meetodeid õppijana.
KOOLITUSE ÕPIVÄLJUNDID
Kursuse lõpetanu:
-oskab teha eesmärgistatud valikuid õpisisus;
-valib õpilasi motiveeriva ja õpisisu toetava aktiivõppemeetodi;
-valib sobiva ja õpitulemusi ning motivatsiooni toetava hindamismeetodi;
-suudab kavandada ja läbi viia õpitulemustel vastava Tea! Mõtle! Loo! tervikteema;
-mõistab enda rolli ja vastutust tähendusliku õppimiskogemuse võimaldamisel.
Koolitajad: Kristiina Krabi, Annely Köster, Kaia Köster, Anneli Porri, Merike Rehepapp ning ekspertõpetajad Maia Agar, Marju Liidja, Liia Jung, Jüri Mäemat ja Indrek Raudsepp.
ÕPPETÖÖ KORRALDUS
Kursus toimub 26. jaanuar, 18. veebruar, 19. märts, 20. märts, 20. aprill, 18. mai ja 19. mai Eesti Kunstiakadeemia kunstihariduse osakonnas, Suur-Kloostri 11, Tallinn.
Õppetöö ühendab seminare ja praktilisi metoodilisi laboreid. Koolituse materjalid on kättesaadavad eDidaktikumi keskkonnas. Koolituse maht on 4 EAP.
Ühe õppepäeva kestus on 7 akadeemilist tundi kell 10.00—13.00 ja 14.00—16.15.
Koolitus on osalejatele tasuta ja koolitust rahastab Euroopa Sotsiaalfond.
Koolitusele registreerimine avatakse 9. jaanuaril 2015, rühma suurus 20 osalejat. Registreerides ootame osalejalt motivatsioonikirja, mille sisuks on eelneva õppimis- ja õpetamiskogemuse kirjeldus; pakilisemad küsimused, mis on õpetamistöös esile kerkinud ning ootused koolitusele!
Registreerimiseks saata sooviavaldus koos motivatsioonikirjaga meiliaadressile helen.arov@artun.ee.
KOOLITUSE KAVA
26. JAANUAR, ESMASPÄEV
RÕK – takistusest toeks. – Kaia Köster ja Annely Köster
18. VEEBRUAR, KOLMAPÄEV
DIY kunstiajalugu: kunstiajaloo esitamise võimalused – Anneli Porri ja Indrek Raudsepp
19. MÄRTS, NELJAPÄEV
Pildist tekstiks: visuaalkultuuri tõlgendamine – Anneli Porri ja Liia Jung
20. MÄRTS, REEDE
Disain kui praktiline loovus – Merike Rehepapp ja Marju Liidja
20. APRILL, ESMASPÄEV
Tea! Mõtle! Loo! – Annely Köster ja Maia Agar
18. MAI, ESMASPÄEV
Hindamine kunstitunnis – Annely Köster ja Jüri Mäemat
19. MAI, TEISIPÄEV
Mina kunstiõpetajana – peegeldused. – Kaia Köster ja Kristiina Krabi
REGISTREERIMINE JA KÜSIMUSED:
Helen Arov
55 673 445
helen.arov@artun.ee