KÜ uus liikmepilet!


Kuna liikmekaardi kehtivusaeg hakkab läbi saama ,siis peame tellima soovijatele uued kaardid 5 järgmiseks aastaks.
Selleks palun kaardi omanikel täita  küsitluse vorm hiljemalt 20.aprilliks!
http://goo.gl/uwFpP9

Kaarditasu  5 EUR kanda ühingu kontole Swedbank EE352200221014507226

Uus digipilt (vanad on enamjaolt ka alles) ja tekkinud küsimused  palun saata e-posti aadressil
Liia49@hotmail.com.

Kunstiolümpiaadi lõppvooru INFO!

Lõppvoor toimub
25. aprillil 2015, Tallinnas , Pelgulinna gümnaasiumis, Mulla tn 7.

Olümpiaadikomisjoni otsusel on igale piirkonnale mõlemas vanusegrupis 2 kohta, seega kutsutute nimekirjas on 1. ja 2.koha nimed.
1.Juhul kui kutsututest keegi loobub siis on õigus lõppvooru registreerida saavutuse järgi järgmisel õpilasel
2.Juhul kui piirkonna olümpiaadikomisjon soovib põhjendatult ( näit piirkonnas on palju koole)  lisakohta lõppvoorus siis tuleb esitada kirjalik taotlus lõppvooru komisjonile. Otsuse langetab komisjon koosseisus Liia Jung, Marju Liidja, Heli Mänd, Üllar Sillaots ja Indrek Raudsepp
Otsus on põhinev
1.piiratud ajaressursil- lõppvoor on 1 päevane
2.ettenähtud eelarvel
Palun saata  lõppvoorus osalevate  õpilaste kinnitus  kahe nädala jooksul s.t. hiljemalt 27. märtsiks 2015,
meiliaadressil: liia49@hotmail.com

Lõppvooru kutsutute nimekirja leiad siit!

http://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid/kunstiolumpiaad