NODI – NOORED DISAINIVAD!

Eesti Kunstikoolide Liit algatab uue õpilaskonkursi Noored Disainivad (NODI)

NODI eesmärk on edendada disainiharidust – tuua disaini juurde noori vanuses 8-19 aastat, ärgitada neid maailma paremaks muutma, luues enneolematuid lahendusi. Osalema on oodatud nii huvikoolide, põhikoolide, gümnaasiumide kui ka kutsekoolide õpilased.

2015/2016 õppeaastal on NODI teemaks: „ISTE… JA VEEL MIDAGI“.
Osalejatel tuleb väja nuputada uutmoodi tool/iste, esitada selle ideelahendus ja korralik kavand.
Loodav iste võiks olla mõeldud eelkõige noortele endile, lähtuda noore inimese vajadustest ja maitse-eelistustest. Soovitav oleks leida toolile veel mõni huvitav ja kasulik lisafunktsioon peale istumise – seda tähendabki konkursi nimes „… ja veel midagi“.

Käesoleva konkursi eelistatud materjaliks on puit. Aasta jooksul on plaanis osalejatele puidu erinevaid kasutusviise lähemalt tutvustada koos Eesti metsandus- ja puiduettevõtetega. Oluline on, et konkursil väljapakutav lahendus ei jääks ainult ideeks, vaid oleks reaalselt kasutatav ja teostatav mõnes Eesti mööblit tootvas tehases.

Kolmes vanusegrupis võistlevatest töödest valitakse välja kolm võidutööd, mis teostatakse
OÜ Halver mööblitehases ja eksponeeritakse Disainiöö näitusel Tallinnas 2016 aasta sügisel.
Parimad tööd saavad auhinna.
Õnnestunud tulemuse korral on võimalik edasine koostöö ettevõtjatega tooli/istme tootmiseks.

Konkursi raames pakume võimalust kutsuda koolidesse külla ja töötubasid korraldama disainereid ja disainitudengeid. Tegevdisainerid saavad noori nõustada nii disainiprotsessi kui ka toote arendamise ja konstruktsiooni osas. Samuti jagatakse näpunäiteid konkursitööde vormistamiseks.

Eesmärgid:

– Tutvustada õpilastele disainiprotsessi ja disaineri tööd andes neile seeläbi ideid võimalikuks tulevaseks erialavalikuks.
– Tutvustada noortele Eesti disaini ja disainereid.
– Arendada noortes loovat ning samal ajal praktilist ja keskkonnasäästlikku mõtlemist.
– Õpetada konkursitööde ja kavandite korrektset ja esteetilist vormistamist
– Tutvustada Eesti metsa- ja puidutööstust.
– Väärtustada Eesti puitu kui suurepärast disainimaterjali.
– Tõestada, et loomemajandus kui mõtteviis võib alguse saada juba varases eas.

Tööle esitatavad nõuded:

– Tööd võistlevad kolmes vanusegrupis: 8-11; 12-14; 15-19 eluaastat.

– Osaleda võib nii üksikuna kui tiimina (kuni 5 liiget).

– Üks osaleja/tiim võib esitada ka mitu tööd.

– Iste on kavandatud noorele inimesele. See võib olla mõeldud nii puhkamiseks kui töötamiseks ja lisaväärtusena pakkuda mõnda põnevat ja kasulikku lisafunktsiooni.

– Disainitava istme peamiseks materjaliks on puit (täispuit, liimpuit, vineer jms). Selle kõrval on lubatud põhjendatult kasutada ka muid materjale.

– Istme mudel on teostatav mööblit tootvas ettevõttes.

– Kavandid on esitatud A2 või A3 formaadis. Lisaks ruumiline joonis ja kolm vaadet. Võib lisada demonstratsioonmaterjalina valmis maketi, 3D mudeli.

– Kavandil kirjeldada lühidalt istme kontseptsiooni, selle peamist funktsiooni ja lisaväärtust.

– Kavandi pöördele märkida autorite nimed, vanused, juhendajate nimed, õppeasutuse nimetus, kontakttelefon ja e-mail.

– Auhinnad: kolme vanusegrupi esimese koha töö teostatakse Halver OÜ tehases. Esikoha töid esitatakse 2016 sügisel Tallinnas Disainiööl. Peale Disainiööd saab oma tehases valmistatud võidutöö õpilane endale.

Ajakava:

– 20 jaanuar: kuulutatakse välja konkurss NODI-noored disainivad 2016 teema „ISTE… JA VEEL MIDAGI“. Koolidel on võimalus broneerida disainereid, kes tulevad õpilastele tutvustama tootedisaini olemust ja antud disainikonkurssi.
– 22 veebruar- 22 aprill: disainerite tunnid koolides, konkursi tööde teostamine
– 2 mai: tööde laekumise tähtaeg. Aadress: Kose Kunstikool
Haridusse 2a
Kose 75101
Harjumaa
– 14 mai: saadetakse (e-post teel) kutsungid auhinnalistele kohtadele tulnud õpilastele ja juhendajatele.
– 20 mai: Kose Kultuurikeskuse konkursile näituse avamine, võidutööde ja äramärgitud tööde auhindade üleandmine
– Juuni-august: võidutööde teostamine OÜ Halver mööblitehases
– September: Tallinna disainifestivali – XI Disainiöö raames eksponeeritakse õpilaste disainialaseid saavutusi. Peale festivali saavad õpilased oma disainitud töö endale.
Infot konkursi kohta jagab ja töötubasid koordineerib Eesti Kunstikoolide Liit

Info : www.kunstikoolid.ee (Eesti Kunstikoolide Liidu koduleht),
registreerimne töötubadesse aadressil: kunstikoolideliit@gmail.com
tel. 56564046, Margit Mikk