E-koolikott on vajalik igale kunstiõpetajale.

Alates käesolevast õppeaastast lõpetas tegevuse Koolielu õppevara portaal. Selle asemele on loomisel Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt süsteemne mitmekesiste ja kvaliteetsete õppematerjaliga e-Koolikott, mis loob tervikkäsitluste (õpikud ja õppekomplektid) kõrvale koolitöö praktikas toimivate õppematerjalide toe.

Digitaalse  õppevara portaalis „E-koolikott“ olevate õppematerjalide retsenseerimine  ja  modereerimine on usaldatud aineühendustele, mis tagab materjalide kvaliteedi, ajakohasuse  ja vajaduspõhise arengu. Kunsti õppevara moderaatoriks on Tiina Treibold treibold@saksa.tln.edu.ee , kes seirab regulaarselt e-koolikoti materjale, nõustab õpetajaid, edastab infot Kunstihariduse Ühingu juhatusele ja  liikmetele ning koostab aruandeid koos ekspertidega. Õppevara ekspertideks on Liia Jung liia49@hotmail.com, Jüri Mäemat jyrimaemat@gmail.com ja Indrek Raudsepp indrek.raudsepp@tyg.edu.ee ,  kes kontrollivad ülesriputatud õppevara kvaliteeti koostöös moderaatori ja ühingu juhatusega, vajadusel nõustades õpetajaid, kes  on huvitatud oma materjalide avaldamisest e-koolikotis.

26. juunil toimus seminar aineühendustele, kus Erkki Jakobson Haridus- ja Teadusministeeriumi e-teenuste osakonnast tutvustas e-Koolikoti arendusplaane ja selgitati töökorralduse põhimõtteid.

Tutvu juba ülespandud õppematerjalidega portaalis  www.e-koolikott.ee.

Kaunist suvepuhkust ja loovust uute õppematerjalide loomisel!

Liia Jung