Üleriigilise kunstiolümpiaadi lõppvooru korraldus 5. mail 2018 Tallinnas

Üleriigilise kunstiolümpiaadi lõppvooru korraldus 5. mail 2018  Tallinnas

Kunstiolümpiaadi lõppvooru läbiviimiseks moodustatakse MTÜ Kunstihariduse Ühingu ning Haridus- ja Teadusministeeriumi juhtimisel korraldav komisjon, kes koostab ja kinnitab olümpiaadi läbiviimise korra põhikoolile ja gümnaasiumile (teooriaküsimused, praktilised ülesanded, hindamiskriteeriumid, autasustamise põhimõtted jne).

1. Osalemine

Kunstiolümpiaadi lõppvoor  toimub üldhariduskoolide õpilastele  kahes vanuseastmes: põhikooli III kooliaste ja gümnaasium. Lõppvooru kutsutakse õigeaegselt, 7.veebruariks 2018 esitatud piirkonnavoorude protokollide alusel 1-3 piirkonna parimat õpilast mõlemast vanuseastmest. erinevatest koolidest. Lõppvooru kutsutute nimekirjad avalikustatakse hiljemalt 20. veebruaril 2018 Teaduskooli veebilehel www.teaduskool.ut.ee/olympiaadid ja Kunstihariduse Ühingu kodulehel www.kunstiharidus.ee.

2. Korraldus 

Kunstiolümpiaadi lõppvoor toimub 5. mail 2018  Tallinnas: Pelgulinna Gümnaasiumis, Mulla 7.

Päevakava:

09.30–10.00   osavõtjate registreerimine ja omaloominguliste tööde esitamine

10.00–10.10   olümpiaadi avamine

10.10–11.10   esimene osa: teooriavoor

11.15–12.00   lõuna

12.00–14.00   teine osa: praktiline loovtöö

14.15–17.00   kunstimuuseumi külastamine õpilastele ja juhendajatele

17.00–17.30   kokkuvõtted ja autasustamine

Omaloomingulised kodutööd teemal „Mina olengi Eesti“, mis võistlesid piironnavoorus 27.jaanuaril ja  lõppvooru praktilised loovtööd eksponeeritakse näitusel kohapeal.  Kunsti-olümpiaadi tulemused avalikustatakse 15. mail 2018 Teaduskooli kodulehel www.teaduskool.ut.ee/olympiaadid ja Kunstihariduse Ühingu kodulehel www.kunstiharidus.ee.

Esimene osa – Teooriaküsimused (vastamiseks 1 tund)

Teooriaküsimused sisaldavad kunstimõisteid, seoseid kunstiajaloost, küsimusi Eesti kunstikultuurist lähtuvalt riikliku õppekava kunsti ainekavast ja meedias kajastatud kunstisündmustest. Õpilaselt eeldatakse vastuseid kunstimõistetele, kunstnike loomingu tundmist, õigete seoste loomist, funktsionaalse lugemise oskust, kujutamisoskust jne. Teooriaküsimustele vastates ei tohi õpilane kasutada kõrvalist abi või abimaterjali sh elektroonilisi seadmeid.

Teine osa – Praktiline  loovtöö   (teostamiseks 2  tundi)

Kohapealne loovtöö teostatakse lähtuvalt antud teemast, vastavalt tehnilistele nõuetele ja selleks vajalikke kunstivahendeid kasutades. Kõigile osalejatele antakse kohapeal töövahendid. Õpilaselt eeldatakse kunstitehnikate tundmist ja erinevate kunstivahendite kasutamisoskust, joonistamis-, maalimis-, kujundamisoskust kompositsiooni- või disainiülesande lahendamiseks. Hinnatakse: loomingulist ja isikupärast teemalahendust, kompositsiooni  ja kunstitöö teostamise korrektsust.

Kolmas osa – Omaloominguline kunstitöö (sama, mis esitatud piirkonnavoorus)

 

Põhikooli III kooliaste –

Teema: MINA OLENGI EESTI

Maal (akvarell, guašš, akrüül) või  värviline joonistus. Mõõt: A3 või A2

 

 

 

 

Gümnaasium

Teema: MINA OLENGI EESTI

Maal (akvarell, guašš, akrüül, õli, pastell) või  värviline joonistus.
Mõõt: A3 või A2

 

 

 

 

 

 

Vormistus

Etikett liimida kunstitöö pöördele. Vormistatud arvutil kirjaga Arial – suurus 16 bold/paks, etiketi suurus on 5×10 cm.  Töö pealkiri, tehnika, autori nimi ja vanus, kooli nimi ja klass ning valmimisaasta – kõik eraldi ridadele.

3. Hindamine. Õpilaste töid hindab kunstiolümpiaadi lõppvoorus kunstiõpetajatest ja erialaspetsialistidest žürii (4-5 liiget). Lõpptulemuse saamiseks summeeritakse õpilase esimese osa (teooriaküsimused), teise osa (praktiline ülesanne) ja kolmanda osa (omaloominguline kunstitöö) eest saadud punktid. Teooriaküsimuste vastused ja õpilaste kogutud punktisummad avalikustatakse Kunstihariduse Ühingu kodulehel ühe nädala jooksul pärast kunstiolümpiaadi lõppvooru toimumist.

 4. Parimate tunnustamine. Diplomi ja tunnustusega märgitakse ära mõlema vanuserühma kolm parimat õpilast.  Eripreemiaga tunnustatakse mõlema vanuserühma silmapaistvat omaloomingulise kunstitöö autorit. Tunnustatakse parimate õpilaste juhendajaid – kunstiõpetajaid.

5. Kunstiolümpiaadi kokkuvõte. Žürii otsused ja olümpiaadi tulemuste protokollid arhiveeritakse TÜ Teaduskoolis ja avaldatakse TÜ Teaduskooli poolt hoitaval Eesti olümpiaadide veebilehel www.teaduskool.ut.ee/olympiaadid. Žürii otsused on kollegiaalsed ja konsensuslikud. Olümpiaadi juhendi vastuvõtmisel ja apellatsioonide korral peavad otsuse tegemisest osa võtma vähemalt 3 žürii liiget (kui žürii on 4liikmeline). Lõplik otsus võetakse vastu enamushäältega. Žürii otsused kinnitatakse žürii esimehe ja vähemalt kahe liikme allkirjaga. Olümpiaadi kokkuvõte ja pildid parimatest töödest avaldatakse Kunstihariduse Ühingu kodulehel www.kunstiharidus.ee.