Täiendkoolitus

Koolitus: TUNDEKASVATUS: mis on emotsionaalne intelligentsus ja kuidas seda arendada?

MTÜ Öökull Koolitus-ja nõustamiskeskus TEAN kutsub Sind 2-päevasele koolitusele  16.-17. novembril Tartus. Oodatud on noorsootöö-, sotsiaal-, haridusvaldkonna spetsialistid. Kogu koolituse info leiad aadressilt:  EQ koolituse info 16.-17 nov. 

 

Kunstiõpetajate koolitus “Elav, põnev ja kirev vaimne kultuuripärand”

Sihtrühm: III kooliastme ja gümnaasiumi kunstiõpetajad
Koolituse maht: 7 akad./t.
Õppeaeg: ühepäevane koolitus
Toimumise aeg: osaleja valikul kas 6. või 7. detsember 2012 kell 11.00 -17.15
Läbiviimise koht: Rahvakultuuri Keskus, J. Vilmsi 55, Tallinn
Osavõtutasu: Osavõtutasu koolitusel ei ole, lisaks pakutakse osalejatele
lõunasööki ning hüvitatakse bussipiletid. Koolitust toetavad
Hasartmängumaksu Nõukogu, UNESCO ERK ja Rahvakultuuri Keskus.

Õppejõud: Kristiina Porila – Rahvakultuuri Keskus, Helgi Põllo – Hiiumaa
Muuseum, Jane Remm – Sally Stuudio

Vajalik on eelregistreerumine veebilehel  http://www.unesco.ee/kunstiopetajate-koolitus/
Kui sooviavalduste hulk ületab vabade kohtade arvu, arvestame ka
regionaalse tasakaalu printsiipi ja registreerumise kuupäeva.
Registreerumine lõpeb 3. detsembril 2012, misjärel anname kõigile
registreerunutele osalemise võimalusest teada. Lisainfo:
Elle.Lepik@unesco.ee

 

 

Tallinna Tehnikaülikooli tehnoloogiavaldkonna täienduskoolituste info!

Tallinna Tehnikaülikool käivitab gümnaasiumiõpetaja RÕK-i (riikliku õppekava) tehnoloogiavaldkonna õppeainete pilootkursused.

Tegemist on spetsiaalselt õpetajatele väljatöötatud täiendusõppe kursustega, mis aitavad kaasajastada oma erialaseid teadmisi ja võimaldavad õpetada tehnilisi erialaaineid.

Kursused algavad 2013 a. kevadsemestril ja toimuvad sihtgrupile tasuta.

Pilootkursustest on oodatud osa võtma üldhariduskoolide, kutseõppeasutuste, huvikoolide ning kolledžite õpetajad ja õppejõud.

Täpsema info ja registreerimisvõimaluse leiate Tallinna Tehnikaülikooli kodulehel:
http://www.ttu.ee/kooliopilasele/tehnoloogiakool/opetajale/

 Eelregistreerimise tähtaeg on 1. detsember 2012.
Ann Neudorf, Täiendusõppe koordinaator, Avatud ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, tel: 620 3607, e-post: ann.neudorf@ttu.ee

 

Koolitus “Seoseid loov kunstiõpetus”

Sally Stuudio ja SA Innove koostöös on valminud meetme “Kooli poolelijätmise vähendamine, haridusele juurdepääsu suurendamine ning õppe kvaliteedi parandamine” alameetme “Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus” raames uus täiendkoolitus gümnaasiumiastme kunstiõpetajatele.
Vt. lähem info
http://kunstikeskus.ee/sally/tunniplaan_2012_2013_taiendope.htm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *