Õppekirjandus

Kogumik gümnaasiumi kunstiõpetajale!

Kogumik valmis enam kui 50 kunstiõpetaja koostöös, Innove toel ja koolituse “Seoseid loov kunstiharidus” raames. Kogumiku eesmärgiks on toetada kunstiõpetajaid gümnaasiumi uue õppekava rakendamisel ja kaasaegse kunsti õpetamisel.

Õpetajaraamatu leiad:  http://seoseidloovkunstiharidus.wordpress.com/

Kogumik aitab õpetajal mõista uue õppekava õppimise käsitlust, annab teoreetilist tuge ja praktilisi töövahendeid ning inspireerib kunstiõpetajat tema töös. Käsitletavad teemad hõlmavad uue õppekava õppimiskäsitlust, näpunäiteid Tea! Mõtle! Loo! süsteemi rakendamiseks, metoodilisi materjale kunsti analüüsiks ja õpetamiseks, loovuse ja disainiprotsessi rakendamiseks õppetöös, samuti näpunäiteid erivajadustega õppija toetamiseks ja eneserefleksiooniks. Kogumiku koostas ja toimetas Annely Köster, artiklid kirjutasid Einike Pilli, Annely Köster, Anneli Porri, Jane Remm, Merike Rehepapp, Pille Priilinn-Türk ning Anastassia Kovõtška, Kristi Laanemäe, Kadi Ehasalu, Margot Kask, Anniki Puur, Kersti Liivak, Tiiu Randmann-Mihkla, Anniki Kari. Kogumiku kujundas Irina Tammis.

 

Õppematerjal kunstiõpetajale!
Eesti Kunstiakadeemia on välja andnud

Disainispikker.
Tööraamat õpetajale disaini õpetamiseks.
Autor Merike Rehepapp.
“Disainispikker” koosneb kolmest osast. Esimene tutvustav ja sissejuhatav osa annab ülevaate disaini olemusest ja erinevatest lähtepunktidest. See seletab lahti disaini definitsiooni ja olulisemad valdkonnaga seotud terminid. Teine osa hõlmab lihtsaid ja mängulisi harjutusi, mis tutvustavad disainitööriistu: millised need on ja kuidas neid kasutada. Harjutuste kaudu saame aimu, millest koosneb keskkond meie ümber ja mis seda mõjutab. Mis juhtub, kui me midagi seal muudame, kuidas mõjutab see meid, ent mis veelgi olulisem, kuidas mõjutab see kõiki teisi meie ümber. Kas ja kuidas mõistetakse meie loodud lahendusi? Kolmas osa on näidisprojekt, mis sisaldab ühe disainiprotsessi detailset kirjeldust, näidates, kuidas kirjeldatud tööriistu rakendada, alates probleemi äratundmisest kuni lõpplahenduseni, samuti seda, mis järjekorras see toimub ja mida saadud tulemustega peale hakata.

Vaata lisaks:
http://www.apollo.ee/valiku-abi/raamatuteemalised/uued-raamatud/disainispikker.html
http://pood.rahvaraamat.ee/raamatud/disainispikker_t%C3%B6%C3%B6raamat_%C3%B5petajale_disaini_%C3%B5petamiseks/919859

NB! Kunstiakadeemia kingib tänavu “Disainispikri” kõigile üldhariduskoolidele, et tähistada disainiõpetuse tugevamat sisseviimist nii kunsti- kui tehnoloogia ainekavadesse ja toetada õpetajaid selle elluviimisel.

Kooli esindaja saab õpiku kätte Eesti Kunstiakadeemia raamatukogust
Estonia pst 7/Teatri väljak 1  Tallinn 10143

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *