“Minu Eesti 100 aasta pärast”

PRESSITEADE
12.12.2016

Harju Maavalitsus kuulutab Eesti Vabariik 100 juubelikingina välja laste ja noorte loomingulise konkursi “Minu Eesti 100 aasta pärast”

Harju Maavalitsus algatas koostöös Soome Vabariigi Satakunta maakonnaga oma riikide juubelite tähistamiseks kahe riigi ühise kingiidee. Soome Vabariik tähistab oma juubelit 2017. aastal, Eesti Vabariik 100 juubeliperiood on ajavahemikus 08.04.2017- 02.02.2020. Soome100 tähistamises juhib Satakunta maakond üleriigilist laste ja noorte loomingulist konkurssi „Visioon Soomest 100 aasta pärast – noorte uus iseseisvusdeklaratsioon“. Eestis korraldatakse sarnane üleriigiline loominguline konkurss „Minu Eesti 100 aasta pärast“.

Konkursi eesmärk on innustada kahe naaberriigi lapsi ja noori mõtlema ning arutlema oma riigi tuleviku teemadel, aidata kaasa mõlema riigi sõprusmaakondade laste ja noorte isamaalise maailmavaate kujundamisele ning oma kodu ja kodutunde väärtustamisele.

Konkursist on oodatud osa võtma kõikide Eesti maakondade, sh eraldi arvestuses Tallinna ja Tartu üldhariduskoolide õpilased. Töid hinnatakse neljas vanuserühmas: 1.-3. klass, 4.-6. klass, 7.-9. klass ning 10.-12 klass.

Konkursile on oodatud loomingulised tööd viies erinevas kunstiliigis. Nendeks on kirjanduslik looming, kujutav kunst, fotograafia, videokunst ning käsitöö ja tehnoloogia töö.

Üleriigilisele komisjonile laekunud töödest valitakse välja kokku 60 parimat. Parimad tööd avalikustatakse 04.12.2017 üheaegselt Eestis ja Soomes. Eesti võidutöid esitletakse 2018. aastal vabariigi aastapäeva tähistamiseks korraldataval tunnustussündmusel.

Konkurss viiakse läbi koostöös Harju Maavalitsuse, Eesti Hariduskorralduse Nõukoja, Soome Instituudi, Tallinna Ülikooli, Eesti Tööõpetajate Seltsi, Eesti Käsitööõpetajate Selts Aita, Eesti Kunstihariduse Ühingu, Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi, Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsiga.
Lisaks on koostööpartnerid Harjumaal veel Harjumaa Omavalitsuste Liit, Harju Koolijuhtide Ühendus, Harjumaa kunstiõpetajate ainesektsioon, Harjumaa ajalooõpetajate ainesektsioon, Harjumaa emakeeleõpetajate ainesektsioon, Harjumaa käsitööõpetajate ainesektsioon ning Harjumaa tööõpetuseõpetajate ainesektsioon.

Vaata  http://harju.maavalitsus.ee/minu-eesti-100-aasta-parast

NODI – NOORED DISAINIVAD

Eesti Kunstikoolide Liit kuulutab välja 8 – 19 aastastele noortele suunatud konkursi
NODI – NOORED DISAINIVAD.
2017 aasta teema on “SOKK”. Koostöö partneriks on selle aastal AS SUVA ja
Eesti Tantsuagentuur
Konkursi kirjeldus ja tingimused manustes.
Ootame rohket osavõttu!
NB! Suured tänud eelmise aasta konkursil NODI-NOORED DISAINIVAD osavõtjatele! Neile, kes soovivad oma õpilaste 2016 aasta konkursi töid tagasi, palume töödele järgi tulla Kose Kunstikooli, Hariduse 2a, Harjumaa, Kose vald. Palun helistada ette 56564046.

Lugupidamisega, Margit Mikk Kose Kunstikooli direktor 56564046 kunstikoolideliit@gmail.com

Jaapani-Penteli uus kunstikonkurss – 10. oktoober 2016!

Uus Jaapani Penteli kunstikonkurss ootab Eesti laste töid, mis tuleb
viia või saata hiljemalt 10. oktoobriks 2016 k.a. allolevale
aadressile:

Baltic Distribution Partner
BDP Eesti OÜ
Jälgimäe tee 13, Tänassilma
Saku vald, 76406 Harjumaa
Eesti

Pentel 47 ICAE inglisekeelne teave, tööde vormistusnõuded ja blanketid:
Avaleht (A4, 802KB)
https://drive.google.com/open?id=0B12vXzf8J6hIeEl6Mk5MakExMU0
Esinduste aadressid (A4, 780KB)
https://drive.google.com/open?id=0B12vXzf8J6hIWGhhR1NZQ0tVWFE
Form 1 (A4, 657KB)
https://drive.google.com/open?id=0B12vXzf8J6hIQTF1MDFENTNZeVU
Form 2 (A4, 604KB)
https://drive.google.com/open?id=0B12vXzf8J6hIWUgzRi1xdXhGTlk

Hea kunstiõpetaja!

Kuulutame välja konkursi III kooliastme ja gümnaasiumi olümpiaadiülesannete ja hindamisjuhendite koostamise  töörühma liikme kohale.
Kandideerimiseks palume saata 1-2 ülesannet III kooliastmele ja ka gümnaasiumile.
Ülesannete saatmise tähtaeg on 23.september 2016

Kunstihariduse Ühingu juhatus

Rõõm noorte kunstnike loomingust. IV üleriigilise kunstiolümpiaadi kokkuvõte 2016.

 1. aprillil tulid Tallinna Pelgulinna Gümnaasiumisse kokku parimad noored kunstnikud eesti koolidest. Toimus  IV üleriigilise kunstiolümpiaadi lõppvoor.  20. veebruaril toimunud piirkondlikes voorudes  selgitati välja parimad, kes said võimaluse esindada oma linna või maakonda. Lõppvooru gümnaasiumirühmas võistles 32, põhikoolis aga 31 osavõtjat . Eelvoorudes osales 19 erinevat piirkonda, õpilaste osavõtt oli  rohkearvuline. Seetõttu kutsuti lõppvooru vaid kaks parimat ainetundjat linnast või maakonnast. Olümpiaadi lõppvoor, kus osales  60. erineva kooli õpilased, koosnes traditsiooniliselt  kolmest etapist: kodune loovtöö, teooria  ja  kohapealne loovtöö.

Põhikooli omaloomingulise koduse  töö teema oli Meri ja inimene. Kunstitöö pidi olema maal akvarelli-, guašši-, akrüüli- või õlivärvitehnikas. Merekultuuri aasta 2016 on pühendatud merega seotud tavadele ja kommetele, mere ääres ja merega koos elamise kunstile, inimese ja mere suhetele kauges minevikus või praegu, linnas või maal. Kodused tööd selles vanuserühmas tõestasid loomingulisust,  iga noore kunstniku huvitavaid ideid, osavat maalimisoskust.

Gümnaasiumi koduse loovtöö teema oli sel aastal Üksi ja koos. Gümnasistid said võimaluse mõtiskleda oma loovtöös mitmete oluliste teemade üle, näiteks: Kas valutad südant maailma pärast? Kas loodad tehnoloogiale või inimestele Sinu ümber? Õpilased võisid valida teostuseks kas maali või värvilise joonistuse. Gümnasistide kodune looming oli sel aastal sisuliselt huvitav, isikupärane ja ka tehniliselt suurepärane.

Põhikooli kohapealse loovtöö teemaks  oli See olen MINA. Ülesandeks oli maalida monokroomne autoportree. Kasutada võis abivahendina  peeglit või selfie`t. Igaüks sai valida värvid ja väljenduslaadi, mis iseloomustasid töö autorit kõige täpsemalt ja isikupärasemalt.

Gümnaasiumi kohapealse loovtöö teema oli Kaasaegne kangelane või kangelanna. Ülesandeks oli maalida modelli järgi figuur, kujutades teda kaasaegse kangelasena. Modelli võis pildistada ja kasutada maalides fotot. Fooni lahenduses kasutasid noored kunstnikud  fantaasiat. Mõlemate vanuserühmade ülesanded eeldasid head kujutamisoskust, teadmisi näo- ja figuuri proportsioonidest,  loomingulisust .

Nii kodused kui ka kohapealsed kõrge tasemega loovtööd tõestavad, et eesti koolides on palju noori andekaid kunstnikke.

Loovtööde hindamisel lähtuti žüriis ülesande püstitusest, töö originaalsusest ja isikupärast. Loovtöid hinnati skaalal 1-20 punkti. Teooriavoorus oli mõlemas vanusegrupis 10 eripalgelist ülesannet. Valdkonnad, milles oskusi ja teadmisi kontrolliti olid:

Gümnaasiumi osas:

 1. Kunstikultuuri lugu ( teosed, autorid, ajatelg)
 2. Kunstivoolud
 3. Kirjakunst
 4. Kunstimõisted
 5. Ruumiline mõtlemine, detaili ruumiline kujutamine
 6. Disaini ja tehnoloogia areng
 7. Kaasaegse kunsti mõisted, autorid ja nende teosed
 8. Eesti arhitektuur ( ehitised, autorid)
 9. Portree proportsioonid
 10. Värviring ja värvide heletumeduse skaala

Põhikooli osas:

 1. Kunstiterminid ( lünktekst)
 2. Perspektiivi alaliigid
 3. Värviõpetus, värvuste nimetused
 4. Maailma kultuur ( moekunst)
 5. Optilised illusioonid
 6. Figuuri joonistamine
 7. Kunstiga seonduvad ametid
 8. Kunstimõisted ja seoste leidmine (lõimumine eesti keele , meedia ja ajalooga)
 9. Ruumiline mõtlemine, geomeetrilise vormi kujutamine
 10. Kirjakunsti ja geomeetria seoste leidmine

 

Põhikooli vanuserühmas sai I koha Liisamari Viik Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumist.  Ta  oli ka parim teooriatundja, lisaks sai parima kohapealse loovtöö preemia (juhendaja õpetaja  Ave Ojaberg).

II kohale tuli Sandra Serena Sulin Saku Gümnaasiumist. Lisaks parima koduse loovtöö preemia (juhendaja õpetaja on Eda Piisang).

III koht – Eliise Talts Paikuse Põhikoolist (juhendaja õpetaja  Monika Vaher).

Kunstihariduse Ühingu preemia kohapealse loovtöö eest sai Anna Liisa Sääsk Suure -Jaani  koolist (juhendaja õpetaja Reeda Sadam).

Kunstihariduse Ühingu preemia koduse loovtöö eest sai  Mia Rulli Kehra Gümnaasiumist, tema juhendaja õpetaja on Anne Tanne .

Gümnaasiumi vanuserühmas saavutas I koha  Saamuel Rammo Tallinna Reaalkoolist. Ta oli ka parim teooriatundja (juhendaja õpetaja Maarja Kell).

II kohale tuli Anna Karakjan  Kuressaare Gümnaasiumist. Lisaks parima koduse loovtöö preemia (juhendaja õpetaja  Anne Mets).

III koht – Eneli Rõigas Viljandi Gümnaasiumist, kellele kuulus ka Kunstihariduse Ühingu preemia kohapeal tehtud  loovtöö eest (juhendaja õpetaja Ene Runing).

Parima kohapealse loovtöö preemia sai Arina Žarkova Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumis (juhendaja õpetaja  Olga Link).

Traditsiooniliselt  jätkus olümpiaadipäev tunnijuhtide Triinu Jürvese , Andrus Roosi ja  Liis Kalmeti juhatusel Kumu kunstimuuseumi saalides. Õpilased ja nende juhendajad said osaleda programmides „NAGU PÄRIS! JUSTKUI FOTO! NII HÜPER!“,  „PEATEEL“  ja „KONFLIKTID JA KOHANDUMISED“.

Olümpiaadi lõputseremoonia,  kokkuvõtted ja autasustamine  toimus Kumu auditooriumis. Tänati ka koostööpartnereid. Kuigi aukirju said vaid võitjad, siiski  väärivad kiitust kõik osalejad ja nende tublid õpetajad.

Loodame, et Haridus-ja teadusministeerium jätkab Kunstihariduse Ühinguga väärtuslikku koostööd ka järgmisel õppeaastal ning olümpiaadi edasist toetamist. Nii  avastame ja tunnustame paljusid andekaid noori.

Kuigi olümpiaadi korraldustoimkonna ja  žürii töö oli pingeline, oli koostöö toimekas ja huvitav. Žürii koosseisu kuulusid: Liia Jung Tallinna Ühisgümnaasiumist, Eve Kiiler Tallinna Ülikoolist, Heli Mänd Arte Gümnaasiumist, Indrek Raudsepp Tabasalu Ühisgümnaasiumist ja  Jüri Mäemat Pelgulinna Gümnaasiumist.

Kunstiolümpiaadi lõppkokkuvõtteid saab vaadata   www.teaduskool.ut.ee  või  www.kunstiharidus.ee

Pilte kunstiolümpiaadist saab vaadata https://drive.google.com/folderview?id=0B8bc-zsCxX7hbUFoZ3RKeUNFYUE

Olümpiaadipäeva kajastav film  on You Tubes

https://www.youtube.com/watch?v=AiVmWbahry0

Head vaatamist!

 

Liia Jung

Üleriigilise kunstiolümpiaadi töögrupi juht